Vigtige vaccinationer

Som dyreejer er du ansvarlig for, at dit dyr får den helt rigtige behandling. ID-mærkning, den rigtige slags kost og hyppige gåture eller anden motion – er alt sammen noget, dit dyr er afhængig af for at have det godt. Du er også ansvarlig for, at dit dyr bliver vaccineret korrekt. Det sørger din lokale dyrlæge i Valby for.

Vigtige vaccinationer

Ved vaccinationer beskyttes dyret mod nogle almindelige sygdomme, som kan være dødelige. I flere tilfælde findes der ikke en behandling, som kan afhjælpe sygdommen, og derfor er forebyggelse den eneste mulighed. Det drejer sig for eksempel om smitsom leverbetændelse og rabies, samt en række virusbårne sygdomme. Når dyret er vaccineret, danner det, ligesom det er tilfældet hos mennesker, antistoffer mod sygdommene. Så er det beskyttet, hvis det skulle blive smittet med sygdommen. Desværre er der ikke fuldstændig garanti for, at dyret med en vaccine er sikret mod sygdommene. Men hvis alle dyr bliver vaccineret korrekt, nedsættes risikoen for smitte væsentligt – igen ligesom hos mennesker.

Der er ikke et fast system for, hvor tit et dyr skal vaccineres efter den første gang, som er når dyret er omkring otte uger gammelt og holder op med at die hos sin mor – det afhænger blandt andet af dyrets race og størrelse, samt hvilke miljøer dyret færdes i. Nogle miljøer har en større smitterisiko, og der vil oftest være tale om steder, hvor der færdes mange andre dyr. På kenneler og pensioner er mange dyr samlet under ét tag, og udover det store antal dyr kan miljøerne i sig selv være stressende for dyrene, hvilket nedsætter immunforsvarets effektivitet. Offentlige steder som skove og parker er også risikoområder, hvor dyrene kommer i nærkontakt med hinanden samt afføring og urin. Udstillinger, stævner og andre konkurrencer kan også være risikofaktorer, hvor dyr fra mange steder bringes sammen og ofte må udføre hårdt og stressende arbejde. Endelig kan våde områder, såsom søer og skovbunde, medføre en øget risiko for virus og bakterier.

Det er meget vigtigt, at du følger din dyrlæges anvisninger vedrørende vaccinationer – lad være med at tro, at vaccinationer ikke er nødvendigt. Din dyrlæge i Rødovre vil hjælpe dig med at vurdere, hvad dit dyr har brug for – og hvor tit. Der er kun en meget lille risiko forbundet med selve vaccinationen, og kun ganske få dyr er allergiske overfor vaccinerne. Er du i tvivl eller nervøs over at skulle vaccinere dit dyr, så tal med dyrlægen.

Valby Dyreklinik
Vigerslevvej 132
2500 Valby
Tlf. 36 30 10 30

Comments are closed.