Retssag? Vigtigt med professionel jurist ved din side

advokat i københavn jurist

Har du en tvist, som skal for retten? Ofte kan man indgå aftaler og undgå at skulle i retten, hvis man har tvister, men nogle gange kan det være helt umuligt, hvorfor man må gå i retten med sin sag. Det er imidlertid en lang proces at stille noget for en dommer, og det kan være en rigtig god idé at sikre, at man får god retshjælp. Har du eksempelvis købt et hus i København, hvor det viser sig, at der er mangler, som ikke var oplyst inden købet gik igennem, kan det være, at der er belæg for et søgsmål.

Hvordan forløber en retssag?

I eksemplet med køb af hus, skal du først finde en advokat i København eller omegn. Herefter skal du og denne advokat finde ud af, hvad din påstand er. Påstanden er det, du ønsker, der kommer ud af retssagen. Det vil sige, at påstanden kan være et specifikt beløb, du ønsker sagsøgte skal give dig, eller noget, du ønsker, at denne skal gøre for dig. I dette tilfælde kunne det være udbedring af den skade, der er i huset, eller et beløb der dækker den skade der er.

Det kan ligeledes være, at du sagsøger for at få købet til at gå tilbage, selvom der ikke er noget i købskontrakten, der lader dig gøre dette. Herefter indgiver advokaten en stævning og eventuelle bilag til den ret, som sagen ønskes behandlet i. Her forkyndes den anden part, det vil sige stævnes, og dommeren fastsætter en dato for det første retsmøde. Herefter kan den sagsøgte vælge at svare eller lade være. Bliver der ikke svaret på søgsmålet vil det betragtes, som at den sagsøgte er enig i stævningen, og dommeren træffer derfor et valg på baggrund af dette. Bliver der svaret på stævningen skal sagen igennem en række forberedende retsmøder, hvor der udveksles bilag, påstande og svar på disse.

I løbet af processen kan det blive nødvendigt at få en skønsmand til at fungere som ekspert eller lignende i sagen, enten blot ved at svare på spørgsmål, eller ved at gennemgå huset og skrive en rapport. Hele sagen kan sagtens trække i langdrag og foregår som regel uden parternes tilstedeværelse. Her er altså tale om advokater og dommer som holder møder med nogle ugers mellemrum. I sådanne civile sager i København afgiver dommeren til sidst en kendelse. Denne kan senere ankes, hvis man ønsker det. Der er mange ting, som her er udeladt, da det er en lang proces. Det bedste du kan gøre er at finde en professionel advokat til at hjælpe dig med sagen.

 

Retssagsadvokaten
Bredgade 6
1260 København K
Tlf: 21 27 27 17

Comments are closed.