Hvad er kognitiv terapi?

kognitiv terapi

Har du styr på, hvad kognitiv terapi egentlig er? Kognitiv terapi benyttes mere og mere, og mange psykologer i Århus arbejder med angst ved hjælp af denne terapiform. Kognitiv terapi bliver benyttet af Århus-psykologer i ganske høj grad, men hvorfor er det så udbredt?

Dine  tanker  betyder  meget

Helt basalt står kognitiv terapi for en behandlingsmetode, hvor man sætter fokus på individets egen tænkning og tankemønstre. Det sker ud fra teorien om, at man kan blive syg af at have destruktive tankemønstre, mens positive og konstruktive tanker kan gøre én mere glad. Kort sagt hænger vores tanker nøje sammen med vores følelser, handlinger og helbred. Tankerne er mentale processer, der opstår i samspil med vores indtryk og interageren med verden omkring os. Man kan have et negativt eller destruktivt tankemønster, der forstærkes af, at omverdenen måske reagerer negativt på de handlemønstre, som skabes af disse tankeprocesser. Eller man kan have et positivt tankesæt, der både fostrer positive reaktioner fra omverdenen og gør psyken mere robust når det kommer til at håndtere modgang i livet. Negative eller destruktive tanker er ofte noget, der er blevet tillært over en årrække, og det kan gøre det svært at håndtere modgang i livet. På sigt kan det resultere i angst, hvis det ikke får modspil af positive tanker. Tankemønstre, uanset om de er negative eller positive, er nemlig i høj grad selvforstærkende.

Kognitiv  terapi  mod  angst

Angst kan opstå på grund af negative eller destruktive tanker, og derfor kan kognitiv terapi være et effektivt værktøj mod angst. Terapien tager udgangspunkt i dine tankemønstre og undersøger, hvad der fodrer din angst. Den har nemlig som regel rod i negative tanker, der kører i ring og derved forstærkes. Mange af disse tanker forekommer helt automatisk, og derfor fokuserer terapien på først en undersøgelse af, hvad disse tanker består af – hvad er det for nogle ubevidste overbevisninger, som du bærer rundt på igennem dine tanker? Dernæst går terapeuten i samarbejde med dig i gang med at søge at ændre disse tanker og tankemønstre. Det sker som regel ved hjælp af samtaleterapi. Terapeuten hjælper dig med at identificere de negative tanker, og derved får du en udefrakommende bekræftelse af de positive modbevisninger af dine negative tanker. For at kunne udfordre de negative tanker kan man tage en såkaldt ’tankejournal’ i brug, hvor man øver sig i at være opmærksom på negative tanker, når de opstår, for derved at kunne identificere dem. Dernæst øver man sig i at afmontere dem ved hjælp af positive tanker, der modbeviser de negative. Det kan have en stor og helbredende effekt i forhold til angst.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38

Comments are closed.