Forandring kræver tydelig ledelse

Forandring er svær størrelse – især når det gælder ens arbejdsplads. Det er derfor vigtigt at ledelsen – under en forandring – er tydelig, så forandringen ikke møder for meget modstand.

Kommunikation til medarbejderne

Det er yderst vigtigt at kommunikationen til medarbejderne er tydelig. Det skal forklares, hvorfor forandringen finder sted, hvad der kommer til at ske efter forandringen, og hvilken betydning forandringen har for de forskellige medarbejdere. Når man som ledelse kommunikerer dette ud til sine medarbejdere, er det vigtigt at være tydelig, så medarbejderne får en forståelse for selve forandringen. Ledelsen bliver også nødt til at være tydelig, da der under en forandring virkelig er brug for, at ledelsen skinner igennem. Dårlig kommunikation på arbejdspladsen kan forvolde mange skader i forbindelse med en forandring, da medarbejderne er mere tilbøjelige til at være negative over for forandringen, hvis de ikke forstår hensigten med den. Hvis medarbejderne ikke kan mærke, at ledelsen tager ansvar og guider virksomheden igennem forandringen, kan det også ende ud i negativitet og modstand med forandringen.

Forandring kræver tydelig ledelse

Vær ærlig og autentisk

En af de vigtigste elementer ved forandring er at få medarbejderne til at forstå, hvorfor det er nødvendigt. Hvis du som leder er ærlig og åben omkring forandringen, vil medarbejderne automatisk være mere positivt indstillet, end hvis det føles som om ledelsen tilbageholder information for medarbejderne. Det er også vigtigt at bruge sin personlighed og være autentisk, så medarbejderne finder lederen troværdig, og dermed vil give forandringen en chance. Ved at være autentisk og ærlig kan der skabes nye bånd mellem medarbejdere og ledere, og dette kan styrke virksomhedens sammenhængskraft. Den gode leder vil prøve at nå ud til så mange medarbejdere som muligt. Ikke desto mindre skal lederen stadig være autentisk og troværdig, selvom medarbejderne ikke kender lederen personligt.

Det er altså vigtigt at være tydelig i sin kommunikation som leder. Lederen skal være autentisk og medarbejderne skal finde henholdsvis lederen og ledelsen troværdig. Lederen skal udstråle engagement, og have kapaciteten og kompetencen til at føre medarbejderne gennem forandringen.  

Carsten Wendt
Salekildevej 6
3200 Helsinge
Tlf: 70 27 21 94

Comments are closed.