Arbejds- og ansættelsesretten er en vigtig del af din ledelse

Arbejds- og ansættelsesretten er en af hjørnestenene i forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder, og som leder med medarbejdere under dig, kan du ikke undgå at komme i kontakt med arbejdsretten løbende. Det er vigtigt, at du som leder eller arbejdsgiver har et godt kendskab til arbejds- og ansættelsesretten, da lovgivningen på området ofte har direkte indflydelse på, hvilke beslutninger du skal tage omkring ledelse, hyring og fyring af dine medarbejdere. Ansættelsesretten har indflydelse på, hvilke ansættelsesvilkår du kan byde dine medarbejdere, samt på kontraktskrivning og på, hvornår du kan fyre medarbejdere og af hvilke årsager. Arbejdsretten er efterhånden et ganske komplekst regelsæt, som ikke altid er specielt nemt at finde rundt i for en person uden juridisk ekspertise. Som arbejdsgiver kan du dog hurtigt komme i klemme og blive involveret i retssager eller tvister, hvis du uden at vide det overtræder reglerne for dansk arbejdsret. Arbejdsretten inkluderer en række område, herunder reglerne for forskelsbehandling og ligebehandling, fravær, konkurrencebegrænsning, bortvisning, hyring og fyring. Især den daglige ledelse af dine ansatte bliver påvirket af arbejdsretten. Hvis du ikke selv har særlig godt styr på reglerne, kan du altid få hjælp af en juridisk ekspert på området. Derved kan du sikre, at du som leder og din virksomhed følger reglerne på området. En advokat inden for ansættelsesret kan hjælpe dig på en række områder.

Arbejdsretten og ansættelsesretten

Få juridisk bistand inden for arbejdsretten

Når du bruger en advokat inden for arbejdsret til at hjælpe dig med at få styr på reglerne, kan du få hjælp til en række specifikke områder. For eksempel kan advokaten sørge for at udfærdige ansættelseskontrakter for både menige medarbejdere og for direktører, ligesom en advokat inden for arbejds- og ansættelsesret vil kunne gennemgå eksisterende kontrakter og sørge for at de lever op til reglerne. Det juridiske skal også være på plads i personalehåndbøgerne, og det kan advokaten sørge for. Advokaten kan agere repræsentant for virksomheden i forbindelse med tvister eller retssager eller ved organisationsændringer som outsourcing eller opkøb og salg af virksomheder. Advokaten kan også stå for overenskomstforhandlinger med fagforeninger, et område der er stedse mere komplekst at navigere rundt i, da de fleste brancher i dag er omfattet af kollektive overenskomster. Når det gælder udstationering af danske medarbejdere eller rekruttering af udenlandske medarbejdere til danske virksomheder, er lovgivningen også kompliceret, da der her skal tages hensyn også til internationale regler på områder. Det kan en arbejdsretslig advokat også hjælpe med, og derfor kan det være værdifuldt for dig og din virksomhed at hente juridisk hjælp til at løse disse komplekse problemstillinger.

NJORD Denmark
Pilestræde 58
1112 København K
Tlf: 33 12 45 22

Comments are closed.